Filter

Verdelers

De verdeler is het belangrijkste onderdeel van een vloerverwarmingssyteem. Voor een goed functionerende vloerverwarming is het van belang dat de vloer gelijkmatig verwarmt en de stralingswarmte over een zo groot mogelijk oppervlak afgegeven wordt. De verdeler zorgt, zoals de naam al doet vermoeden, voor het verdelen van het warme aanvoerwater over de verschillende groepen.

Welke type verdeler je nodig hebt wordt bepaald door de primaire warmtebron. Heb je een cv-systeem (cv-ketel, HR-ketel of bijvoorbeeld Warmtepomp), dan is het afhankelijk van de temperatuur van het aangevoerde water of we spreken van een Laagtemperatuur systeem (LT) of Hoogtemperatuur systeem (HT). Elk systeem heeft zijn eigen type verdeler.

Is de woning aangesloten op blok- of stadswarmte? Dan heb je een verdeler nodig die daarvoor geschikt is én aan de gestelde eisen voor stadswarmte voldoet.

Verdelers voor Laagtemperatuur systeem (LT-verdelers)

Is de temperatuur van het aangevoerde water uit de warmtebron tussen de 30°C en 65°C, dan spreken we van een laagtemperatuur-systeem (LT-systeem). Bij een LT-systeem maken we daarnaast nog onderscheid tussen twee systemen. Heeft het aangevoerde water een maximale aanvoertemperatuur van 45°C dan spreken we van een open LT-systeem (verdeler zonder pomp). Is de temperatuur van het aangevoerde water tussen de 40°C en 65°C dan spreken we van een LTV-systeem (mengverdeler met pomp).

Open LT-verdeler

Bij vloerverwarming-systemen die zijn aangesloten op een cv-systeem met een maximale aanvoertemperatuur van 45°C wordt in de meeste gevallen gekozen voor een open verdeler. De pomp van de primaire warmtebron zorgt in dit geval voor de circulatie van het warme aanvoerwater door het cv-systeem én door de verwarmingsbuizen in de vloer.

Bij open verdelers is het belangrijk om de juiste aanvoerleidingen te gebruiken. Voor een optimale doorstroming moet de diameter bij metalen leidingen minimaal 22 mm te zijn. Bij flexibele kunststof leidingen is een minimale diameter van 25 mm nodig (inwendige diameter van minimaal 20 mm).

Beschikbare open LT-verdelers

LTV-verdeler

Bij vloerverwarming-systemen die zijn aangesloten op een cv-systeem met een aanvoertemperatuur tussen de 40°C en 65°C wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een LTV-mengverdeler. De primaire warmtebron is in deze situatie meestal een modulerende HR-ketel of (hybride) warmtepomp.

Het aangevoerde water is te warm om direct in de verwarmingsbuizen van de vloer te laten stromen, maar te koud om een standaard HT-mengverdeler te gebruiken. Daarom zijn LTV-mengverdelers uitgerust met een inregelventiel (thermostaat). Met het inregelventiel stel je de gewenste temperatuur per groep in. De mengregelaar mengt nu het afgekoelde retourwater uit de buizen met het te warme aanvoerwater. Hierdoor is het water dat de buizen instroomt op de juiste, ingestelde temperatuur.

LTV-mengverdelers zijn uitgerust met een circulatiepomp. Vanwege de vermenging van warm aanvoer- en koud retourwater kan er drukverlies ontstaan. De circulatiepomp zorgt voor een optimale doorstroming van het water door de verwarmingsbuizen. Daarnaast kan met de circulatiepomp een drukverschil gecreëerd worden, waardoor er meer of minder aanvoerwater aangezogen wordt.

Beschikbare LTV-mengverdelers

Verdeler voor blok- en stadsverwarming

Bij blokverwarming is de primaire warmtebron vaak een collectieve ketel. Zo’n ketel verwarmt meerdere woningen, appartementen en/of gebouwen. Blokverwarming wordt het meest toegepast bij appartementen complexen en kantoor complexen.

Bij stadsverwarming is de primaire warmtebron vaak restwarmte van elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsinstallaties, biomassa installaties of geothermie. Het warme water stroomt via een ondergrondse netwerk van warmwaterleidingen naar verschillende woningen en gebouwen.

Bij blok- en stadsverwarming wordt gebruik gemaakt van een hoge aanvoertemperatuur van het water. Het water is te warm om direct de verwarmingsbuizen van de vloer in te stromen. Daarom wordt er bij blok- en stadsverwarming gebruik gemaakt van een mengverdeler met circulatiepomp. Aanvullend voor blok- en stadsverwarming zijn deze verdelers uitgerust met een terugslagklep en een temperatuur retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour). Dit zijn aanvullende eisen die gesteld worden bij het gebruik van stadsverwarming.

Verdelers voor blok- en stadsverwarming zijn uitgerust met een thermostaatknop in de aanvoer. Hiermee wordt de watertemperatuur ingesteld. Om de ingestelde temperatuur te bereiken wordt het te warme aanvoerwater gemengd met afgekoeld retourwater uit de verwarmingsbuizen. De circulatiepomp op de verdeler vangt eventueel drukverlies tijdens het mengen op en zorgt voor een optimale doorstroming van het water door de buizen.

Beschikbare verdelers voor blok- en stadsverwarming