Filter

Blok- en Stadsverwarming verdelers

Er zijn verschillende vloerverwarming systemen, namelijk: Hoogtemperatuur-systeem (HT), Laagtemperatuur-systeem (LT) en blok- en stadsverwarming. De primaire warmtebron en aanvoertemperatuur van het water bepaalt welk systeem je nodig hebt. Het belangrijkste element in het vloerverwarming systeem is de vloerverwarming verdeler. Alleen als de verdeler aansluit bij de gebruikte, primaire warmtebron heb je een goed werkende vloerverwarming.

Blok- en stadsverwarming

Collectief meerdere woningen en gebouwen verwarmen, gebeurt via blok- en stadsverwarming. Bij blokverwarming is er vaak één collectieve ketel die meerdere woningen of gebouwen verwarmt. Deze manier van verwarming zie je bijvoorbeeld terug in appartementencomplexen. Bij stadswarmte wordt de warmte over een grotere afstand aangevoerd via ondergrondse warmwaterleidingen. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties. Tegenwoordig wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van geothermie. Hierbij wordt warm water diep onder de grond opgepompt.

De aanvoertemperatuur van blokverwarming en stadsverwarming is te hoog om direct in de verwarmingsbuizen van de vloerverwarming te laten stromen. Daarom wordt gebruik gemaakt van een mengverdeler met circulatiepomp. Anders dan bij een HT-systeem moet een mengverdeler die gebruikt wordt bij blok- en stadsverwarming voorzien zijn van een terugslagklep en temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan) om aan de eisen van stadsverwarming te voldoen.

Dit type mengverdelers zijn uitgerust met een thermostaatknop per groep. Met de thermostaatknop is de gewenste temperatuur per verwarmingsbuis in te regelen. Het te warme aanvoerwater wordt hiervoor vermengd met afgekoeld retourwater uit de verwarmingsbuizen. Het drukverlies dat ontstaat door het vermengen wordt gecompenseerd door de circulatiepomp. De pomp zorgt ervoor dat er continu een optimale doorstroming door de verwarmingsbuizen is.