Filter

Laag temperatuur systeem verdelers

Er zijn verschillende vloerverwarming systemen, namelijk: Hoogtemperatuur-systeem (HT), Laagtemperatuur-systeem (LT) en blok- en stadsverwarming. De primaire warmtebron en aanvoertemperatuur van het water bepaalt welk systeem je nodig hebt. Het belangrijkste element in het vloerverwarming systeem is de vloerverwarming verdeler. Alleen als de verdeler aansluit bij de gebruikte, primaire warmtebron heb je een goed werkende vloerverwarming.

LT-Systeem verdelers

Is de aanvoertemperatuur van het water uit de warmtebron (bijvoorbeeld cv-ketel of warmtepomp) tussen de 30 °C en 65°C, dan maak je gebruik van een laagtemperatuur-systeem vloerverwarming (LT-systeem). Bij LT-systemen is er nog een onderscheid tussen een open LT-systeem en een LTV-systeem. Bij een open LT-systeem is de aangevoerde watertemperatuur vanuit de bron maximaal 45°C en bij een LTV-systeem kan de aangevoerde watertemperatuur hoger zijn dan 45°C, maar maximaal 65°C. Voor beide systemen hebben we standaard sets samengesteld.

LTV-systeem

Zodra het aangevoerde warme water warmer is dan 45°C, maar maximaal 65°C, dan kan er gebruik gemaakt worden van een LTV-systeem. Het aangevoerde warme water is hierbij te warm om direct in de verwarmingsbuizen te laten stromen, maar te koud om gebruik te maken van een standaard mengverdeler. Daarom wordt er bij een LTV-systeem gebruik gemaakt van een inregelbare mengverdeler met circulatiepomp.

Door het inregelventiel op een LTV-mengverdeler kan er afgekoeld retourwater uit de buizen gemengd worden met het te warme aanvoerwater. Door deze vermenging regelt de verdeler dat het water dat de buizen instroomt tot de juiste temperatuur wordt teruggebracht. Om eventueel drukverlies tijdens het mengen te compenseren en ervoor te zorgen dat de circulatie door de buizen optimaal blijft, is een circulatiepomp noodzakelijk. Hiermee kan ook een drukverschil gecreëerd worden, waardoor de circulatiepomp meer of minder aanvoerwater aanzuigt om de temperatuur te regelen.

Door de werking van een LTV-verdeler is deze installatie geschikt voor laagtemperatuur warmtebronnen zoals een cv-ketel, maar ook HR-ketels met een modulerende brander en warmtepompen.